Mostradors

Mostradorblanc100 Mod. M1006 Mostrador bàsic 100x50x100 ampl.fons.alça
Mostradornegre100 Mod. M1006B Mostrador bàsic 100x50x100 ampl.fons.alça
Mostradorblanc200 Mod. M1066 Mostrador 2mtr 200x50x100 ampl.fons.alçada
Mostradornegre200 Mod. M1066B Mostrador 2mtr 200x50x100 ampl.fons.alçada
Mostradorrec Mod. M1076 Mostrador Recepció 100x50x100
mostrador-fris Mod. M1086 Mostrador fris 100x50x100 Fris a 250 cm